بتن گوگردی طی اختلاط گوگرد مذاب به همراه مواد پرکننده و جامد شدن مخلوط به دست می‌آید . مخلوط در زمان کوتاهی به نهایت مقاومت خود می‌رسد .

خواص بتن گوگردی

بتن گوگردی همچنین دارای خواص فرسودگی و مقاومت در برابر اسیدها و نمکها و بسیاری ترکیبات دیگر می باشد . به خوبی کار کرده و به راحتی مواد آن قابل تعمیر و جایگزینی می باشد .

بتن گوگردی دارای خواص نامطلوبی نیز می باشد . مقاومت آن زمانی که در برابر تغییر در درجه حرارت های بالا بسیار ضعیف می باشد تحت بعضی شرایط خیس می گردد . این مواد همچنین شکننده می باشند .

تمام این خصوصیات از جهت بعضی جزئیات و اصلاح کننده ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و مشاهده گردیده که می‌توان بر این خواص غیرقابل قبول ، غلبه نمود .

کارکرد بتن گوگردی

کارکرد بتن گوگردی

مواد ساختمانی بتن گوگردی امروزه دارای کاربردهای بسیار ویژه‌ای در میان صنایع و حمل و نقل می باشند .
این مواد ساختاری جدید ترموپلاستیک می باشند و می توانند فشار کششی بیش از ۹۰۰ psi را در بیش از یک روز تحمل کنند.
این مواد در برابر رطوبت نفوذناپذیر بوده و بسیار در برابر حمله اسیدهای معدنی و نمک ها مقاوم می باشد .