واحد تحقیقات و توسعه

واحد تحقیق و توسعه در سال ۱۳۸۵ در قالب تیمی متشکل از اساتید دانشگاهی و پیمانکاران مجرب این صنف با هدف ارائه محصولات جدید، بهینه سازی محصولات فعلی و ارتقا و تصحیح شیوه های اجرا، فعالیت خود را آغاز نمود.

فرایندهای موجود در واحد تحقیق و توسعه این سازمان به گونه ای است که عملکرد کلیه بخش های سازمان را به اجرای چشم انداز ۱۴۰۴ تشویق می کند. این واحد با استفاده و ارتقا دانش روز به شناسایی، بررسی، ارزیابی و رفع مشکلات در قالب وظایف خود می پردازد. روحیه کار تیمی، بکارگیری نیروهای جوان دانشگاهی، بهره گیری از تجربیات فعالان و اساتید، پشتکار و پیگیری مستمر را از عوامل موفقیت این واحد میتوان برشمرد. از جمله اهداف این سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

چشم اندازهای کوتاه مدت

تدوین استانداردهای منطقه ای متناسب با شرایط اجرای محصولات
تدوین استانداردهای درون سازمانی
اصلاح و ارائه شیوه های بازارسنجی
عضویت در ستاد فناوری نانو
تدوین راهنمای اجرای شیوه صحیح محصولات

چشم اندازهای بلند مدت

حرکت در مسیر استاندارد ISO17025 ( آزمایشگاه همکار)
مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
فراهم نمودن بستر و انجام الزامات شرکت های دانش بنیان
تدوین مقالات و کتب علمی در زمینه های مرتبط