بتن با مقاومت زیاد و نحوه ساخت آن چیست؟

شرکت BDB ثبت شده به شماره ۶۰۲۳۰ ، با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی و ساخت و نیز ارتقاء و تحکیم روابط با صنایع کشور با اتکا به توانمندی و تجربه مدیران موفق و کارآزموده تاسیس گردید .

بهره گیری از تجارب ایشان که حاصل حضور بیش از ۴۰ سال در عرصه صنعت و اجرای صدها پروژه ساختمانی و عمرانی است و از طرفی دستیابی به تکنولوژی ساخت قطعات صنعتی و همچنین کفسازی صنعتی ، به تشکیل مجموعه های مقتدر ساخت و اجرا در این زمینه در استان های تهران ، قم و هرمزگان انجامید .