پلاستر سیمان و انواع مختلف آن چیست ؟

پلاستر سیمان ، ملاتی از مخلوط یک تا یک و نیم کیسه سیمان با  سه گاری (فرغون) ماسه شسته تمیز و آب بدست می آید .

پلاستر سیمان ، ملاتی از مخلوط یک تا یک و نیم کیسه سیمان با  سه گاری (فرغون) ماسه شسته تمیز (مقدار ۴۰۰ تا ۶۰۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب) و آب بدست می آید که پس از کروم بندی دیوار ها بشکل پاشش یا پرتاب بر روی دیوارهای سفال یا آجری و یا سطوح مش بندی شده اجرا می شود.

تقریبا هر ۲۴ فرغون ملات یک متر مکعب تلقی می شود.

ویژگی این پلاستر پایه سیمانی ، علاوه بر پوشاندن خلل و فرج و ایجاد استحکام مناسب بعنوان پوشش مطلوب و قابل قبول (بجای پلاستر پایه گچی) در محیطهای مرطوب نیز محسوب شده که با تغییر در نوع سیمان آن و یا افزودن افزودنی های مجاز و لازم میتوان در خواص مورد نیاز آن دستکاری نمود.
بطور مثال خواص ضد رطوبت آنرا بالا برد.

انواع پلاستر بطور کلی به سه دسته زیر تقسیم میشود:

  • پلاستر پایه گچی.

  • پلاستر پایه آهکی.

  • پلاستر پایه سیمانی.