اجرای پروژه های کفسازی
تصاویر کفسازی  پروژه های کفسازی

شرح خدمات بخش کفسازی :

١- طراحی دالهای متکی به زمین با نرم افزار و کنترل نیروهای برشی در اثر بارهای وارده.
٢- تولید و اجرای مواد سخت کننده کفسازی بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی.
٣- اجرای پوششهای ضد خوردگی و محافظ سطوح بر پایه رزین و سیمان.
۴- اجرای عملیات ترمیمی درزهای کفسازی بتنی.
۵- تهیه و تولید انواع افزودنیهای بتن شامل افزودنیهای روان ساز، الیاف بتن، ضد یخ و …
۶- اجرای کفسازی های سخت بهداشتی بر پایه اپوکسی و پلی یورتان.
٧- تولید کننده ابزار قالب بندی کف و درزهای BDBJOINT .
٨- تولید کننده و مجری کفسازی های دکوراتیو و تزئینی.
۹- اجرای کفسازی سخت صنعتی