اجرای سیستم های آب بندی بسته به نوع سازه ، نوع و میزان فشار آب ، عوامل مهاجم ، درجه اهمیت سازه ، کیفیت بتن و شرایط محیطی متفاوت است . انتخاب شیوه های صحیح آب بندی قبل از شروع اجرا در کنار شناسایی و ارزیابی عوامل نشت و نقص آببندی قبل از اجرا نیازمند دانش و تجربه بالایی است . با توجه به اهمیت اجرای آب بند اصولی ، واحد R&D و فنی با تکیه بر دانش روز و تجربه بالای مهندسین و مجریان خود محصولات آب بندی را از لحظه تهیه مواد اولیه تا اجرا کنترل می نماید .

نمایش دادن همه 3 نتیجه