مواد افزودنی بتن به منظور بهبود خواص آن در حالت تازه و سخت شده به بتن افزوده می شود . این مواد به منظور تنظیم گیرش و سخت شدن ، پمپ پذیری ، افزایش مقاومت مکانیکی ، نفوذ پذیری و دوام مصالح پایه سیمانی افزوده می شود . انتخاب مقدار و نوع مواد افزودنی امری مهم قبل از شروع اجرا است . شرکت BDB به منظور بهبود پروژه های عمرانی با ارایه خدمات آزمایشگاهی و فنی سعی در خصوصی سازی و شبیه سازی پروژه ها قبل از اجرای آنها دارد  .

نمایش دادن همه 10 نتیجه