محصولات BDB

زودگیرهای تولیدی شرکت بی دی بی در دو حالت مایع و پودری قابل ارائه است. زودگیر پودری BDBshotcrete.pa بر پایه آلومینات و زودگیر مایع BDBshotcrete.la بر پایه آلومینات و تری اتانول آمین است.