تعمیر بتن تلفیقی از علم و تجربه است . از این رو تشخیص شیوه و مصالح مصرفی تا حد بالایی به تشخیص مهندس طراح بستگی دارد . تزمیم های دوره ای ، نگهداری و بازیابی سازه ها از جمله پارامترهای ترمیم و نگهداری سازه است . مطابق با استاندارد 9-EN1504 ترمیم های در رده R1 , R2 در رده ترمیم های غیر سازه ای دسته بندی می شوند . هدف از عملیات ترمیم در رده سازه ای و غیر سازه ای متفاوت و تابه ارزیابی جامعهی سازه است . از خصوصیات بارز این مصالح می توان به چسبندگی ، نفوذناپذیری ، دوام و مقاومت مکانیکی و دینامیکی آن اشاره کرد .

نمایش یک نتیجه