وجود درزهای انبساطی ، انقطاع و اجرایی در سازه ها در صورت عدم پر نمودن با مصالح مناسب ممکن است باعث بروز مشکلاتی از جمله هجوم مواد مهاجم و مخرب ، نفوذ آب ، ممانعت در عملکرد صحیح درزها و وارد آمدن خسارت های بزرگی به سازه می شود . هزینه درزبندی مناسب در یک پروژه در حدود 0.75 درصد هزینه کل ساخت است. این هزینه در مقابل تبعات و خرابی های آتی بسیار ناچیز است.

نمایش دادن همه 3 نتیجه