هدف استفاده از پلاسترها پوشش دادن و محافظت بخشی است که پلاستر استفاده شده است . امروزه پلاسترها تنوع بیشتری دارند و هر یک از مواد مختلفی تشکیل شده اند که بر اساس نیاز مورد استفاده قرار می گیرند  . امروزه پلاسترها در سه دسته پلاستر گچی پلاستر سیمانی و پلاستر آهکی قرار می گیرند که در بعضی کاغذ دیواری نیز به این دسته بندی اضافه می گردد .

نمایش دادن همه 2 نتیجه