محصولات BDB

پلاستر سیمانی یا BDBplaster محصولی تک جزئی و دارای عملکردی چندگانه است. این محصول پایه سیمان و ترکیبی از سنگدانه های سیلیسی دانه بندی شده، پلیمرهای پودری و کاهنده ی آب پودری است.