محصولات BDB

پلاستر نما (پایه سیمانی) شرکت بی دی بی پوششی چند جزئی می‌باشد که سطحی طبیعی و مناسب با سطح بتن را فراهم می‌سازد.
پلاستر سیمانی یا BDBplaster محصولی تک جزئی و دارای عملکردی چندگانه است. این محصول پایه سیمان و ترکیبی از سنگدانه های سیلیسی دانه بندی شده، پلیمرهای پودری و کاهنده ی آب پودری است.