محصولات BDB

(BDBquartz (st متشکل از سنگدانه‌های دانه بندی شده از جنس سیلیس، سنگدانه‌های فلزی غیر اکسید شونده، ترکیب سه نوع پلیمر و سیمان است.
BDBlevel محصولی تک جزیی، پایه سیمانی و اصلاح شده با پلیمر است. این محصول با قابلیت خودترازشوندگی مناسب برای تسطیح سطوح نامناسب قبل از اجرای کف سازی نهایی، کف سازی چوبی، کاشی و سرامیک کاری، پارکت، اپوکسی، پلی یورتان و پلی یوره است.