آنی گیر BDBrapid

محصولی پودری و تک‌جزئی است. این محصول ترکیبی از سیمان مهندسی شده، الیاف، سنگدانه‌های سیلیسی دانه‌بندی شده، پلیمرهای پودری و مواد افزودنی است.

دسته:

محصولی پودری و تک‌جزئی است. این محصول ترکیبی از سیمان مهندسی شده، الیاف، سنگدانه‌های سیلیسی دانه‌بندی شده، پلیمرهای پودری و مواد افزودنی است.

 

شرح و عملکرد

محصولی پودری و تک‌جزئی است. این محصول ترکیبی از سیمان مهندسی شده، الیاف، سنگدانه‌های سیلیسی دانه‌بندی شده، پلیمرهای پودری و مواد افزودنی است. گیرش سریع و کاهش شدید ترک خوردگی از ویژگی‌های بارز این محصول در حضور آب است. این ویژگی‌ها باعث سهولت در به‌کارگیری این محصول در ممانعت از نشت تراوشات فعال شده است. همچنین مناسب برای کارهای تعمیراتی در سطوح افقی، عمودی و بالاسری نظیر تعمیر جاده‌ها، پل‌ها، عرشه‌ها و .. است. افزایش تراکم در کنار کاهنده‌های انقباض موجب کاهش نفوذپذیری، تنش‌ها در مرز چسبندگی، ترک خوردگی و افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخبندان می شود.

 

استانداردها

 • BS EN 1504-3
 • ASTM C928-05
 • ASTM C-39
 • ASTM C267-77
 • ASTM C-234

 

ویژگی ها و مزایا

 • کاهش نفوذپذیری یون کلراید
 • فاقد یون کلراید
 • کاهش تنش در مرز چسبندگی
 • گیرش سریع
 • کسب مقاومت بسیار سریع
 • مناسب برای مصارف داخلی وخارجی
 • رطوبت بسیار کم بعد از گیرش
 • قابلیت اجرای سریع پوشش
 • افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخبندان
 • کاهش انقباض
 • کاهش ترک‌های خشک شدگی ناشی از انقباض
 • چسبندگی عالی به سطوح کربناته شده و غیرکربناته شده
 • آماده مصرف

 

موارد کاربرد

 • ممانعت از جریان آب فعال
 • تعمیرات سطوح افقی، عمودی و بالاسری
 • تعمیر تمامی سازه ها
 • تعمیر عرشه های بتنی و پارکینگ ها
 • تعمیرات سطوح اپرون
 • تعمیرات سطحی و عمیق

 

خصوصیات فنی، فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی و رنگ: پودر طوسی
 • وزن مخصوص: حدود 1/16 گرم بر سانتیمتر مکعب
 • یون کلر: ندارد