BDBshotcrete.la مایعی با عملکرد زودگیری بالا که برای کاربردهای مهندسی در کسب مقاومت بالا در سنین اولیه است. محصولی تک جزیی که ویژگی های زودگیری آن با توجه به شرایط کارگاهی و دمای محیط بهینه سازی می شود.

توضیحات

زودگیر شاتکریت مایع BDBshotcrete.la مایعی با عملکرد زودگیری بالا که برای کاربردهای مهندسی در کسب مقاومت بالا در سنین اولیه است. محصولی تک جزیی که ویژگی های زودگیری آن با توجه به شرایط کارگاهی و دمای محیط بهینه سازی می شود. BDBshotcrete.la به علت نوع فرمولاسیون آن باعث آب بندی نسبی و مانع جداشدگی می شود. تعیین زمان گیرش متناسب با درصد مصرف قابل تنظیم است. این محصول فاقد کلراید است و مناسب برای مناطق و محیط های دارای آرماتور است.

خصوصیت و مزایا

 • حداکثر مقاومت فشاری زودرس
 • توانایی مناسب در اجرا با ضخامت کم
 • چسبندگی بالا به سطح
 • توانایی بالا در اجرا به صورت چند لایه
 • سهولت در اجرا
 • حداقل جداشدگی
 • یکنواختی در کیفیت
 • افزایش آب بندی سطح
 • فاقد کلراید
 • افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخبندان
 • کاهش تولید گرد و غبار
 • دوام و پایداری بالا
 • مقاومت فشاری سنین بالای مناسب

موارد مصرف

 • نگهداری موقت و دایمی از سطوح ناپایدار
 • معادن
 • نگهداری شیب های سنگی در تونل ها
 • تونل
 • زمین ها و شیب های ضعیف
 • آببندی اولیه در بسیاری از سطوح
 • پایداری شیب ها
 • ترمیم نقاطی و سطوحی که تحت یون ها و محیط های مهاجم قرار دارند
 • مناسب برای تسریع کننده گیرش مصالح پایه سیمانی