محصول BDBfr.lnc محصولی تک جزیی، مایع و فاقد کلراید برای تسریع در فرایند هیدراتاسیون سیمان طراحی شده است. BDBfr.lnc با بهبود خصوصیات بتن در حالت پلاستیک و سخت شده موجب تسریع در سخت شدگی و مقاومت بتن در سنین اولیه و نهایی می شود.

توضیحات

شرح

محصول BDBfr.lnc محصولی تک جزیی، مایع و فاقد کلراید برای تسریع در فرایند هیدراتاسیون سیمان طراحی شده است. BDBfr.lnc با بهبود خصوصیات بتن در حالت پلاستیک و سخت شده موجب تسریع در سخت شدگی و مقاومت بتن در سنین اولیه و نهایی می شود. علاوه بر این، با افزایش روانی وکارایی بتن در حالت تازه، جداشدگی و آب انداختگی بتن تازه را بهبود می بخشد. BDBfr.lnc مناسب برای اجرای بتن و ملات در دمای پایین، نیاز به باز شدن سریع قالب است. BDBfr.lnc فاقد هرگونه یون های مخرب نظیر کلراید است. با توجه به کاهش آب مورد نیاز و افزایش دوام، مقاومت بتن و ملات را در مقابل یون های مهاجم افزایش می دهد.

موارد مصرف

قطعات بتنی پیش ساخته
قطعات بتنی پیش/پس تنیده
تعمیر و اجرای بتن های کف سازی
بتن های سازه ای و غیر سازه ای
ترمیم و اجرای دال های بتنی و دال های افقی
بتن ریزی در هوای سرد
نیاز به باز شدن سریع قالب ها

ویژگی و مزایا

کاهش ۱ تا ۲ ساعت زمان گیرش اولیه بستگی به دمای اولیه بتن
بهبود کارایی و افزایش تراکم بتن
افزایش دوام بتن
بهبود بتن ریزی در دماهای پایین
کاهش زمان عمل آوری
افزایش سرعت ساخت/کاهش هزینه های ساخت
سازگاری با هوازا، ابر / فوق روان کننده های کاهنده آب
کاهش جداشدگی و آب انداختگی
بهبود مقاومت فشاری در سنین اولیه
کاهش زمان رسیدن به مقاومت نهایی
افزایش مقاومت بتن های مسلح در برابر خوردگی