فوق روان کننده نرمال بتن BDBsl.no

فوق روان کننده نرمال بتن BDBsl.no بر پایه پلی کربوکسیلات و لیگنو سولفونات با کاهش نسبت آب به سیمان موجب افزایش کارایی، مقاومت مکانیکی، مقاومت فیزیکی و کاهش جذب آب بتن سخت شده می‌شود.

فوق روان کننده نرمال بتن BDBsl.no بر پایه پلی کربوکسیلات و لیگنو سولفونات با کاهش نسبت آب به سیمان موجب افزایش کارایی، مقاومت مکانیکی، مقاومت فیزیکی و کاهش جذب آب بتن سخت شده می‌شود. همچنین BDBsl.no با افزایش روانی و زمان سخت شدگی موجب تسهیل در اجرا و ساخت بتن‌های با روانی بالا، خود تراکم، بتن‌های با توانایی بالا، گروت و ملات‌ها می‌شود.

 

شرح و عملکرد

نسبت آب به سیمان مهمترین فاکتور در تعیین خصوصیات مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی بتن است. کاهش مقدار آب آزاد در بتن تازه خصوصیات بتن را در جهت بهبود و افزایش دوام، مقاومت مکانیکی و کاهش انقباض، نفوذ‌پذیری و استعداد ترک خوردگی هدایت می‌کند. BDBsl.no بر پایه پلی کربوکسیلات و لیگنو سولفونات با کاهش نسبت آب به سیمان موجب افزایش کارایی، مقاومت مکانیکی، مقاومت فیزیکی و کاهش جذب آب بتن سخت شده می‌شود. همچنین BDBsl.no با افزایش روانی و زمان سخت شدگی موجب تسهیل در اجرا و ساخت بتن‌های با روانی بالا، خود تراکم، بتن‌های با توانایی بالا، گروت و ملات‌ها می‌شود.

مقدار هوازایی ‌ BDBsl.noدر بتن تازه به منظور اثر گذاری سوء بر خصوصیات بتن تازه و سخت شده کنترل شده است. مقدار هوازایی کنترل شده در بتن تازه موجب کنترل آب انداختگی و حفظ کارایی آن می‌شود.

 

استانداردها

 • ASTM C 494 Types F
 • AASHTO M 194 Types F
 • CRD C 87 Types F
 • EN 934-2 T 3.1/3.2
 • IS 2645
 • ISIRI 2930

 

موارد مصرف

 • بتن‌های آماده
 • بتن‌های با روانی بالا
 • گروت (GROUT)
 • بتن‌های حاوی پوزولان
 • قطعات پیش ساخته بتنی
 • بتن‌های پیش/پس تنیده
 • قطعات با تراکم آرماتور بالا
 • قطعات پیش ساخته پرس خشک
 • بتن‌های نفوذ ناپذیر و آب بند

 

ویژگی‌ها و مزایا

 • افزایش زمان گیرش بتن
 • افزایش مقاومت مکانیکی بتن
 • افزایش مقاومت اولیه و نهایی
 • کاهش انقباض و ترک خوردگی بتن
 • کاهش نفوذپذیری
 • افزایش مقاومت بتن در مقابل حملات سولفات‌ها
 • افزایش مقاومت بتن در مقابل نفوذ یون‌های کلراید
 • تنظیم زمان گیرش اولیه و نهایی بتن تازه
 • کاهش کربناتسیون بتن
 • افزایش پمپ پذیری بتن
 • افزایش کارایی و روانی بتن
 • کاهش فاکتور سیمان
 • کاهش هزینه نیروی انسانی و افزایش عیار سیمان
 • افزایش مدول الاستیسیته

 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی: مایع کهربایی/قهوه ای
 • وزن مخصوص: حدود 1/1 گرم بر سانتیمتر مکعب
 • یون کُلر: کمتر از 0/1 درصد