محصولی تک جزیی و آماده مصرف است. فرمولاسیون این محصول به نحوی است که حباب هوای هم اندازه و با توزیع یکسان در ماتریس خمیری (سیمان و آب) تولید می کند.

توضیحات

هوازا BDBair محصولی تک جزیی و آماده مصرف است. فرمولاسیون این محصول به نحوی است که حباب هوای هم اندازه و با توزیع یکسان در ماتریس خمیری (سیمان و آب) تولید می کند. از جمله مزیت مهم BDBair قابلیت تشکیل حباب های پایدار و با فاصله اندک در مصالح پایه سیمانی است. حفرات غیرپیوسته تشکیل شده علاوه بر عدم تغییر محسوس در جذب آب موجب افزایش دوام بتن در برابر سیکل ذوب و یخبندان می شود.

خصوصیت و مزایا

کاهش استعداد مصالح پایه سیمانی در برابر یخ زدن
کاهش نسبی مقاومت در برابر نفوذ آب
افزایش دوام بتن و ملات در برابر جزر و مد
بهبود خصوصیات ویسکوزیته بتن
افزایش کارایی و کاهش آب انداختگی در بتن های دارای مصالح زبر و خشن
افزایش مقاومت در برابر پوسته شدگی
سهولت در استفاده
کاهش نیاز به آب اختلاط
کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری بتن
مقاومت در برابر نمک های یخ زدا، حملات سولفاتی وخوردگی
کاهش جداشدگی و افزایش چسبندگی بتن و ملات درحین انتقال و اختلاط
سهولت در بتن ریزی و کاهش نیاز به ویبره بالا
تراکم بهتر

موارد مصرف

بتن آماده
بتن های با اسلامپ کم و زیاد
ملات ها و گروت ها
بتن های با دمای بالا
بتن های سبک
بتن های حجیم
بتن های پیش تنیده
بتن های غلتطکی (RCC)
بتن های دارای دانه بندی نامناسب
بتن های محیط های خارجی
جبران کارایی به علت استفاده از مصالح زبر و خشن (تیزگوشه)