محصول BDBgrout تک جزیی، آماده مصرف، برپایه سیمان و سنگدانه های سیلیس است. با بکارگیری پلیمرها آب آمورد نیازکاهش و مقاومت افزایش می یابد. کنترل انقباض ماتریس خمیری، با دانه بندی بهینه سنگدانه ها و استفاده از ضد انقباض ها (shrinkage-compensate) کنترل شده است.

توضیحات

شرح

BDBgrout تک جزیی، آماده مصرف، برپایه سیمان و سنگدانه های سیلیس است. با بکارگیری پلیمرها آب آمورد نیازکاهش و مقاومت افزایش می یابد. کنترل انقباض ماتریس خمیری، با دانه بندی بهینه سنگدانه ها و استفاده از ضد انقباض ها (shrinkage-compensate) کنترل شده است. به عبارت دیگر، از دو طریق انقباض را کنترل می کنیم. منحنی دانه بندی مناسب در کنار کنترل آب مورد نیاز موجب افزایش مقاومت مکانیکی BDBgrout می شود. زمان کارایی این محصول قابل تنظیم است. BDBgrout مناسب برای مکان های دارای ارتعاش، مقاومت بالا و نیاز به روانی بالا مناسب است.

موارد مصرف

گروت ریزی تجهیزات و ماشین آلات سنگین
گروت ریزی در Base plate ستون ها
گروت ریزی درورقه های نگهداری
کاشت بولت
نشیمنگاه پل ها
گروت ریزی در ریل ها
استفاده در اتصالات قطعات بتنی پیش ساخته
ساخت قطعات بتنی پیش ساخته
پر نمودن حفرات، درزها و فضاهای خالی

ویژگی و مزایا

آماده مصرف ( تنها به اضافه کردن آب نیاز است)
فاقد انقباض (در حالت تازه (plastic states) و سخت شده (hardened states))
روانی بالا (قابلیت تنظیم روانی) (جایگیری آسان)
چسبندگی بالا به سطوح ساختمانی
مقاومت مکانیکی بالا (مقاومت در برابر تنش های زیاد)
کسب مقاومت فشاری زودرس
مقاوم در برابر طیف وسیعی از مواد شیمیایی (با کارشناسان این شرکت مشورت شود)
مقاوم بالا در برابر سیکل ذوب و یخبندان
فاقد کرنش
فاقد جداشدگی و آب انداختگی (حتی در روانی بالا)
حرارت زایی کم
فاقد کلراید و سایر مواد مهاجم مضر