نحوه آب بندی بتن پارچه ای

بتن پارچه ای به ضخامت های مختلف را می توان با جوش حرارتی ، از طرف پوشش پی وی سی روی بتن پارچه ای ، آب بندی کرد . با جوش حرارتی ، عمل اتصال محکم و غیر قابل نفوذ ، برای نوارهای بتن پارچه ای (GCCM) ایجاد می گردد . روش پیشنهادی آب بندی …

نحوه آب بندی بتن پارچه ای ادامۀ مطلب »