انکربولت چیست ؟

انکربولت (Anchor-bolt) به المان طولی شکلی گفته می شود که به منظور اتصال یک بخش سازه ای تحت بار محوری یا پیچشی به یک سطح مبنا مورد استفاده قرار می گیرد . در صنعت ساختمان انکربولت ها عموماً برای اتصال ستون به فونداسیون بتنی مورد استفاده می باشند . تعداد و قطر انکربولت ها بر …

انکربولت چیست ؟ ادامۀ مطلب »