مقاومت کششی

بتن الیافی و مزایای آن چیست ؟

از جمله مواد جدیدی که جایگاه ویژه ای در ساخت و ساز به خود اختصاص داده ، الیاف تقویت کننده می باشد . بتن الیافی از دیگر مواد عصر حاضر هستند که کاربردهای فراوانی در قسمت های مختلف ساختمان یافته اند . این الیاف که بیشتر شامل الیاف شیشه ، پلی پروپیلن و گاه کربن نیز …

بتن الیافی و مزایای آن چیست ؟ ادامۀ مطلب »

مقاومت بتن پارچه ای – مقاومت کششی و مقاومت در محیط های شیمیایی

مقاومت کششی و فشاری بتن پارچه ای مقاومت فشاری بتن پارچه ای ، آزمایش شده بر اساس استاندارد ASTMC109-02 (بر اساس ترک اولیه) پس از 10 روز تحت تنش شکست ، معادل 40 مگاپاسکال بدست می آید . مقاومت خمشی بتن پارچه ای آزمایش شده بر اساس استاندارد BSEN12467:2004 (بر اساس ترک اولیه) پس از …

مقاومت بتن پارچه ای – مقاومت کششی و مقاومت در محیط های شیمیایی ادامۀ مطلب »