هوشمندسازی ساختمان ها

برگزاری کارگاه آموزشی «شهرهای هوشمند- توسعه شهری پایدار» در کشور آلمان

کارگاه آموزشی «شهرهای هوشمند – توسعه شهری پایدار » در کشور آلمان با هدف آشنایی با فعالیت‌های علمی مؤسسه‌های پژوهشی و اجرایی فعال در شهرسازی، معماری و ساختمان آلمان و با گرایش شهرسازی هوشمند و پایدار ۲۵ آبان الی ۲… بیشتر بخوانید