عمل آوری بتن پارچه ای چگونه است؟

بتن پارچه ای قبل از هیدراتاسیون بسیار انعطاف پذیر است و به راحتی روی هر سطحی قرار می گیرد و بعد از عمل آوری بتن پارچه ای کاملا سخت و محکم می شود . بتن پارچه ای در رول های به عرض 1 متر یا 1.1 متر تولید می شود . طول رول ها 4.5 متر …

عمل آوری بتن پارچه ای چگونه است؟ ادامۀ مطلب »