پلاستر سیمان و انواع مختلف آن چیست ؟

پلاستر سیمان و انواع مختلف آن چیست ؟

پلاستر سیمان ، ملاتی از مخلوط یک تا یک و نیم کیسه سیمان با  سه گاری (فرغون) ماسه شسته تمیز و آب بدست می آید . پلاستر سیمان ، ملاتی از مخلوط یک تا یک و نیم کیسه سیمان با… بیشتر بخوانید