کف سازی ساختمان چیست؟ انواع کفسازی ساختمان به چه صورت است؟

هدف از کف سازی ایجاد سطحی ست که قابل استفاده برای کاربران مورد نظر ساختمان باشد. سطحی که علاوه بر زیبایی و دوام، از جهت ایمنی و استانداردهای ساختمانی تأیید شود. با توجه به کاربری کف، جنس و شکل کفسازی آن نیز متفاوت است. به عنوان مثال نحوه کف سازی سرویس بهداشتی در طبقات ساختمان …

کف سازی ساختمان چیست؟ انواع کفسازی ساختمان به چه صورت است؟ ادامۀ مطلب »