‌بتن ریزی‌ زیر باران توصیه نمی‌شود‌ و در صورتی که احتمال بارندگی حین بتن ریزی می‌رود‌ ، لازم است تمهیدات لازم برای قطع بتن ریزی و اثرات باران بر بتن ریزی قبلاً پیش بینی شود.

اگر بتن ریزی در باران ادامه می‌یابد کلیه پیش بینی‌های لازم برای ادامه کار باید ملاحظه شود.
اگر باران بعد از آغاز بتن ریزی شروع شود‌، بعضی اوقات ادامه کار بهتر از توقف آن است‌.
اقدامات احتیاطی زیر در موارد لازم است رعایت شود.

اقدامات احتیاطی بتن ریزی در هوای بارانی‌

1- با پوشش محوطه، بتن ریزی آن قسمت را از باران مصون دارید.
2- بتن با اسلامپ کم به کار ببرید.
3- قبل از ریختن بتن جدید آب جمع شده روی بتن قدیم یا در درزهای اجرایی را خشک کنید.
4- سطح بتن را اندکی شیبدار در آورید تا آب بتواند به طرف پایین شیب حرکت کرده و بدین طریق زهکشی شود‌.
5- از کار روی سطح بتن تازه اجتناب کنید.
6- اگر باران به حدی شدید است که آب سطح بتن را نمی‌شود خشکانید و سطح تازه بتن نیز شسته می‌شود‌، بهتر است بتن ریزی را به حالت تعلیق در آورد. در صورت توقف بتن ریزی قسمت‌های دیواره‌ها و آماتور ریشه‌ها و پله‌ها بایستی بتن ریزی شوند تا برای شروع مجدد بتن ریزی بهترین حالت از قبل فراهم شده باشد‌. در این حالت به علت ایجاد درزهای اجرایی لازم است آنها را قبل از شروع مجدد بتن ریزی همانند سایر درزهای اجرایی تمییز کاری و آماده سازی نمود.
7- به هنگام رگبار موقت و در زمان کوتاه‌، بتن ریزی را متوقف نموده و روی بتن را با پلاستیک پوشش دهید.

شما بازدیدکنندگان گرامی میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر زمینه واتر استاپ و مزایای بلوک سبک هوادار اتوکلاوشده AAC از مقالات آماده شده در سایت را مشاهده فرمایید.