مسئله بارش باران و بتن ریزی برای تمامی پیمانکاران ساختمانی و مجریان مسئله ای بسیار چالش بر انگیز است. در برخی مناطق پیش بینی وضعیت آب و هوا دشوار می‌باشد. در نواحی باران خیز و یا در مناطقی که دارای فصل سرمای طولانی تری هستند و یا در مواقعی که برنامه زمانی پروژه ها اجازه توقف کار به دلیل شرایط آب و هوایی را نمی‌دهد ، مسئله بتن ریزی در هوای بارانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در هوای بارانی آب به عنوان یک عامل بیرونی بر روی فرآیند بتن ریزی ، گیرش و کیفیت بتن تاثیر می‌گذارد. در هنگام بارندگی ، مسئله کیفیت بتن که رابطه مستقیم با نسبت آب به سیمان دارد ، به دلیل افزایش نسبت آب موجود در مخلوط بتنی به شدت کاهش می‌یابد.  از این رو بتن ریزی‌ زیر باران توصیه نمی‌شود‌ و در صورتی که احتمال بارندگی  در حین عمل بتن ریزی وجود دارد ، لازم است تمهیدات لازم برای قطع بتن ریزی و اثرات باران بر بتن ریزی قبلاً پیش بینی شود.

به طور کلی فرآیند بتن ریزی در شرایط بارانی تفاوت آشکاری با بتن ریزی در حالت نرمال ندارد. تنها نکته ، در نظر داشتن تمهیدات لازم برای بتن ریزی در این شرایط می‌باشد. اگر بتن ریزی در باران ادامه می‌یابد ، کلیه پیش بینی‌های لازم برای ادامه کار باید لحاظ شود. اگر باران بعد از آغاز بتن ریزی شروع شود‌، بعضی اوقات ادامه کار بهتر از توقف آن است‌. لازم به ذکر است ، زمان بارش ، شدت بارش و حجم بارندگی پارامتر های مهم و موثر در بتن ریزی در هوای بارانی می‌باشند. در مراحل اولیه بتن ریزی ، بارش باران دارای اثرات مخرب و در مرحله عمل آوری برای بتن مفید است.

اقدامات هنگام بتن ریزی در هوای بارانی‌

1- پوشش نایلونی باید همیشه در محل بتن ریزی موجود باشد. دقت کنید پوشش نایلونی نباید به سطح بتن تازه چسبیده باشد. زیرا باعث افزایش زمان گیرش بتن می‌شود. پوشش نایلون را به گونه ای بر روی سطح بتن تازه قرار دهید که اصطلاحاً بتن هوا بخورد و همچنین باید طوری باشد که کارگران بتوانند با ویبراتور دستی هوای محبوس داخل مخلوط بتن را خارج کنند.

2- نسبت آب به سیمان بتن را کاهش دهید.
3- بتن با اسلامپ کم به کار ببرید.
4- قبل از ریختن بتن جدید باید آب جمع شده روی بتن قدیمی و آب داخل درزهای اجرایی را خشک کنید.
5- سطح بتن را اندکی شیبدار در آورید تا آب بتواند به طرف پایین شیب حرکت کرده و بدین طریق زهکشی شود‌.
6- بهتر است در هنگام بارندگی شدید ، عملیات بتن ریزی جهت جلوگیری از ایجاد دوغاب در سطح سیمانی متوقف شود.

7- در صورت توقف بتن ریزی قسمت‌های دیواره‌ها و آماتور ریشه‌ها و پله‌ها بایستی بتن ریزی شوند تا برای شروع مجدد بتن ریزی بهترین حالت از قبل فراهم شده باشد‌. در این حالت به علت ایجاد درزهای اجرایی لازم است آنها را قبل از شروع مجدد بتن ریزی همانند سایر درزهای اجرایی تمییز کاری و آماده سازی نمود.
8- بهتر است همیشه از وضعیت پیش بینی آب و هوا برای روزهای آتی مطلع باشید.

9- اگر بتن در مرحله گیرش اولیه است (زیر 30 دقیقه) ، نسبت آب به سیمان را کاهش دهید و روی آن را با پوشش نایلونی بپوشانید.

10- اگر در بین زمان گیرش اولیه و ثانویه هستید دوغاب سیمان را بر روی سطح پخش کنید و آن را با نایلون بپوشانید.

11- در صورت تخریب سطح بتن تازه بر اثر بارندگی لازم است مواد و مصالح ترمیمی سطح بتن در محل پروژه موجود باشد.

همچنین از مقاله بتن ریزی در هوای سرد دیدن کنید.