این دستورالعمل به بررسی استفاده از گروت های بر بنیان اپوکسی تولیدی توسط شرکت BDB پرداخته است.

این دستورالعمل در جهت و با هدف تشویق پیمانکاران و مهندسین جهت استفاده بهتر از گروت اپوکسی، مطالعه برگه اطلاعات فنی و دریافت نظرات آنها جهت نصب اصولی و صحیح است.

نکته: درصورت عدم آشنایی پیمانکاران با الزامات مناسب و صحیح نصب گروت توصیه می شود، قبل از اجرا، راهنمای گروت اپوکسی را مطالعه کنند.

درصورت لزوم با کارشناسان فنی شرکت BDB تماس حاصل فرمائید.

این دستورالعمل دربرگیرنده گروت های اپوکسی تیپ 1، گروت اپوکسی روان و گروت اپوکسی با مقاومت در برابر حرارت بالا است.

الزامات عمومی

آماده سازی شرایط قبل از اجرای گروت ریزی از الزامات یک نصب صحیح است.
گروت ریزی در دمای 10 تا 32 درجه سانتیگراد بهترین عملکرد را دارد.
دمای سرد موجب کاهش نرخ گیرش و کسب مقاومت گروت اپوکسی می شود.
برخلاف هوای سرد، هوای گرم باعث کسب سریع مقاومت و گیرش گروت اپوکسی می شود.
در نتیجه با فراهم نمودن وسایل گرمایشی و سرمایشی زمان عمل آوری گروت اپوکسی کنترل شود.
نتایج مندرج در برگه اطلاعات فنی در شرایط آزمایشگاهی و با دمای 21 درجه سانتیگراد بدست آمده اند.

شیوه مصرف

آماده سازی سطح: سطح و فضای زیر بیس پلیت ها باید تمیز و عاری از گرد و خاک، گریس، روغن، زائده های فلزی و سیمانی و سایر موادی باشد که باعث تضعیف چسبندگی می شود.
سطح بتن (CSP) بصورت مضرس و مطابق بند 9-5 آئین نامه ICRI3b.2R باشند.
حفرات و سوراخ های تعبیه شده جهت نصب انکربولت ها نیز بایستی تمیز باشند.
داخل حفرات و فضای زیر بیس پلیت ها باید توسط ابزارآلات مکانیکی مانند بلوئر ویا کمپرسور هوا تمیز شوند.
سند بلاست کردن سطح، قطعات و المان های فلزی جهت دستیابی به بهترین عملکرد گروت ریزی از الزامات مهم است.

آماده سازی قالب

قالب ها بایستی محکم و فاقد درز (Seal) باشند.
تمامی درزها با استفاده از ماستیک ها، درزبندها و سایر مصالح مناسب مهار شود.
قالب ها باید کاملا صلب و مهار شوند.
به منظورجدایش سریعتر قالب بایستی سطح آنها با روغن قالب مناسب (paste wax) و یا روغن های دارای فیلم پلی اتیلن آماده شود.
استفاده از یک قیف یا طراحی یک Head Box جهت اجرای سهل و اصولی لازم است.
شیب Head Box و قیف از 45 درجه بیشتر نشود.
قالب ها اندکی بالا تر از سطح ورقه ها نصب شود.
اطمینان از رعایت راهکارها و الزامات فوق به طور کامل ضروری است.

اختلاط

از افزودن آب، حلال ها و سایر مواد به ترکیبات گروت های اپوکسی شرکت BDB خودداری شود.
قبل از اختلاط جز A و B، ابتدا به صورت مجزا هر یک به مدت حدود یک دقیقه مخلوط شوند.
از تمیز بودن ظرف اختلاط اطمینان حاصل کنید.
بایک همزن دستی و مکانیکی مناسب جز A و B را به مدت 2دقیقه با یکدیگر مخلوط کنید.
جهت سهولت در اختلاط جز B را به جز A (فیلر را به رزین) اضافه کنید.
از اختلاط مناسب جهت انجام واکنش شیمیایی بهتر چشم پوشی نفرمایید.
بعد از چند دقیقه استراحت اختلاط را به مدت 2 الی 3 دقیقه تا رسیدن به یک مخلوط همگن ادامه دهید.
و درنهایت در کمترین زمان ممکن و سریعا گروت اپوکسی را اجرا نمایید.

جایدهی

درصورت وجود فضای لازم و کافی، ملات را مستقیم به داخل حفرات و فضای گروت ریزی (با استفاده از قیف جهت اطمینان از جایدهی مناسب) بریزید.
درسطوح زیر بیس پلیت های ماشین آلات، گروت را به صورت پیوسته با استفاده از قیف یا Head Box انتقال دهید.
درصورت عدم وجود قیف و Head Box از کوچکترین بعد اقدام به گروت ریزی نمایید.
حداقل و حداکثر ضخامت گروت اپوکسی به ترتیب 5/2 سانتیمتر و 15- 5/7 سانتیمتر (بسته به کاربرد) است.
واکنش گیرش گروت اپوکسی یک واکنش حرارت زاست.
درصورت اجرا درضخامت های بالا، حرارت زایی بیش از حد موجب ایجاد و رخداد ترک در گروت اجرا شده می شود.
در گروت های اپوکسی گاهی به علت شیوه ها و عمل آوری ناصحیح ترک رخ می دهد.
این ترک ها ناقض عملکرد گروت اپوکسی و رد شدن آن می شوند.
درصورت وجود ترک و درز در سطح، استفاده از گروت های ویسکوزیته باعث ترمیم و پرکردن ترک و درز می شود.

نکته: مصالح و اجزا گروت اپوکسی را در دمای 21 درجه سانتیگراد نگهداری کنید. درصورت امکان دمای هوا و سطح در هنگام گروت ریزی در حدود 21درجه سانتیگراد باشد. دمای پایین یا سرد موجب کاهش روانی بتن و جایدهی سخت گروت می شود. کارکردن در هوای گرم موجب افزایش روانی اولیه و تسریع در گیرش و کارپذیری گروت اپوکسی می شود. ویبره گروت اپوکسی در هر شکلی و هر شرایطی مورد قبول نیست. درصورت نیاز می توان سطح نهایی را بااستفاده از یک گروت با ویسکوزیته پایین توسط ماله بر روی آن اجرا نمود. گروت اپوکسی نیاز به عمل آوری ویژه ای ندارد.

محدودیت ها

درزمان اجرا، حمل و اختلاط گروت اپوکسی از عینک،دستکش و سایر لوازم حفاظت فردی استفاده شود.
بر روی بتن یخ زده اجرا نشود.
در دمای 10 تا 32 درجه سانتیگراد اجرا و جایدهی شود.
نرخ کسب مقاومت و سخت شدگی بستگی به دمای هوا دارد.
قبل از مصرف برگه اطلاعات فنی را مطالعه فرمایید.